Błąd daty

Błąd daty systemowej (Data Error) jest spowodowany rozbieżnym czasem w zegarze systemu Windows i serwera RBR Czech. Błąd ten powoduje szerg innych błędów podczas gry na pluginie Wally'ego, dlatego należy zadbać o to, by czas systemu był aktualizowany na bieżąco.

W tym celu należy kliknąć zegarek na pasku systemowym a następnie wybrać zakładkę Czas z internetu oraz kliknąć przycisk Aktualizuj Teraz.

aktualizacja_zegara_win

W przypadku problemów z aktualizacją zegara systemowego należy zastosować się do wskazówek podanych w pomocy Windows:

Synchronizowanie zegara komputera

Jeżeli komputer jest członkiem domeny, zegar komputera jest prawdopodobnie synchronizowany automatycznie przez sieciowy serwer czasu. Jeżeli komputer nie jest członkiem domeny, zegar komputera można synchronizować z internetowym serwerem czasu.

Jeżeli synchronizacja jest włączona, zegar komputera synchronizowany jest z internetowym serwerem czasu raz na tydzień. Jeżeli jednak komputer nie ma stałego połączenia z Internetem przez modem kablowy lub modem DSL, automatyczna synchronizacja może nie zawsze dochodzić do skutku. W takim przypadku można wymusić natychmiastową synchronizację, klikając przycisk Aktualizuj teraz na karcie Czas z Internetu w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania. Karta ta jest dostępna tylko wtedy, gdy komputer nie jest członkiem domeny.

Jeśli synchronizacja czasu nie powiedzie się:

Po kliknięciu przycisku Aktualizuj teraz zegar komputera powinien zostać zsynchronizowany natychmiast. Jeśli synchronizacja nie powiedzie się, przyczyny mogą być następujące:

  • Komputer nie jest połączony z Internetem. Przed podjęciem próby synchronizacji zegara należy ustanowić połączenie z Internetem.
  • Synchronizację czasu uniemożliwia zapora osobista lub sieciowa. Większość zapór używanych przez firmy i organizacje blokuje synchronizacje czasu, podobnie jak niektóre zapory osobiste. Użytkownicy domowi powinni przeczytać dokumentację zapory i odszukać informację dotyczącą odblokowania protokołu Network Time Protocol (NTP). Użytkownik powinien umieć zsynchronizować zegar po przełączeniu do zapory Windows.
  • Internetowy serwer czasu jest zbyt zajęty lub czasowo niedostępny. W takim przypadku należy spróbować synchronizować czas później lub zaktualizować czas ręcznie, klikając dwukrotnie zegar wyświetlony na pasku zadań. Można też spróbować użyć innego serwera czasu.
  • Czas systemowy na tym komputerze za bardzo różni się od bieżącego czasu na internetowym serwerze czasu. Synchronizacja zegara przez internetowe serwery czasu może być niemożliwa, jeśli czas na tym komputerze został wyłączony na ponad 15 godzin. Aby prawidłowo zsynchronizować czas, należy upewnić się we właściwościach daty i godziny w Panelu sterowania, że ustawienia daty i godziny są bliskie aktualnemu czasowi.

 Uwagi

  • Aby otworzyć aplet Data i godzina, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Data i godzina.
  • Internetowy serwer czasu aktualizuje zarówno datę ustawioną przez komputer, jak i godzinę.
  • Przycisk Aktualizuj teraz jest niedostępny, dopóki nie zostanie zaznaczone pole wyboru Synchronizuj automatycznie z internetowym serwerem czasu.
  • Czas na komputerze można zmienić ręcznie za pomocą karty Data i godzina w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania. Aplet Data i godzina można otworzyć również przez dwukrotne kliknięcie zegara wyświetlonego na pasku zadań.
Poprawiony ( piątek, 12 listopada 2010 13:51 )